Osječka tvornica ideja

Lijep pozdrav i dobrodošli, 

mi smo udruga Osječka tvornica ideja!

Imamo samo jedan krajnji cilj - kroz prizmu civilnog društva i međusobnu interakciju istražiti, prepoznati i aktivno pridonijeti aktivaciji uspavanih potencijala na lokalnoj i regionalnoj razini.


2019. Godišnje izvješće o radu i financiranju
2020. Godišnje izvješće o radu i financiranju
Statut Udruge Osječka tvornica ideja

Na putu do krajnjeg cilja:

1. Stvaranje platforme pojedinaca koji imaju znanje, motiv i snagu aktivno pridonositi razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini;


2. Analiza postojećih te kreiranje novih programa, projekata, aktivnosti i događaja s pozitivnim razvojnim učinkom na sve ili pojedine aspekte održivog razvoja (ekonomski, društveni i ekološki);


3. Poticaj kreiranju lokalnih i regionalnih politika te multidisciplinarnom, integralnom pristupu upravljanja;


4. Promicanje kreativnog djelovanja, kulture, umjetnosti i rekreacije.